Zavolajte nám +421 907 767 112
E-mail: vvdpkarpaty@vvdpkarpaty.sk
  • rev-full1
    Víno pre všetkých
  • rev-full1
    Víno z Malých karpát
  • rev-full1
    Víno pre všetkých

Kontakt

Kontakt

VVDP KARPATY
Limbašská 2,
902 03 Pezinok
vvdpkarpaty@vvdpkarpaty.sk
www.vvdpkarpaty.sk

Predajňa otváracia doba:
pondelok – piatok v čase 8:00 – 19:00
sobota v čase 8:00 – 13:00
Kontakt : +421 918 344 136

Ing.Lukáš Krasňanský – zodpovedný vedúci pivnice
Tel.: 033/6422409
Fax: 033/6422413
Mob.: +421 907 767 112

IČO: 34124411
DIČ: SK2020361266

Číslo účtu: 19191337/0900
Banka: SLSP, a.s. Bratislava pob. Pezinok

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Dr., vložka č. 258/B