Zavolajte nám +421 907 767 112
E-mail: vvdpkarpaty@vvdpkarpaty.sk
  • rev-full1
    Víno pre všetkých
  • rev-full1
    Víno z Malých karpát
  • rev-full1
    Víno pre všetkých

Náš región

Náš región

 
 

Malokarpatský vinohradnícky rajón

Malokarpatský vinohradnícky rajón siaha od Bratislavy až po Smolenice a Trnavu. Život v tejto oblasti je neodmysliteľne spätý s vinohradníctvom a vinárstvom. Za centrum sa tradične považuje region Pezinok, ktorého najkrajším predmestím je dnes už historická časť Grinava.

 

Vznik Grinavy sa datuje do obdobia 12.-13. storočia. Legenda hovorí, že z Jura mestskou radou vyhosteného ničomníka ( vraj pytliaka z Nešticha ) nechceli pustiť za mestské brány ani v Pezinku.Tak sa spolu so svojou početnou rodinou usídlil v zelenom údolí Grunau – Grinave medzi dvoma kráľovskými mestami Jur a Pezinok. Heraldickým symbolom Grinavy je erb z 18. storočia pozostávajúci zo štítu červenej farby, zo zlatej päťcípej korunky nad a menšej zlatej korunky v hornej časti štítu. Pod ňou v strede leží strapec bieleho hrozna obopnutý zelenými viničovými listami.


 

Korunky vraj symbolizujú dve slobodné kráľovské mestá Pezinok a Jur, hrozno s viničovými listami pestovanie viniča ako výsadu pestovania viniča, dorábania hrozna a vína.Charakter obce výrazne ovplyvnila kolonizácia nemeckým obyvateľstvom v XVI. stor., ktoré prinieslo remeslá ako kováčstvo, kolárstvo ale najmä vzťah k vinohradníctvu a vinárstvu. Pred tureckými nájazdmi sem utekali aj kolonisti z Chorvátska ( preto priezviská Čuklovič, Dugovič, Fabiankovič, Havlovič, Hlinkovič, Hrzič, Krajčovič Noskovič, Ondrovič, Polakovič, Virgovič ) . Boli vynikajúci roľníci a vinohradníci. V období tesne po II. svetovej vojne bola odsunutá časť nemeckého obyvateľstva, ktorému bol skonfiškovaný majetok (a aj vinohrady) a pridelený do užívania miestnemu obyvateľstvu.

 

V roku 1948 bola obec Grinava premenovaná na Myslenice. V roku 1975, keď došlo k zlúčeniu JRD Myslenice a JRD Pezinok, obec Myslenice s počtom viac ako 1 700 obyvateľov bola začlenená do mesta Pezinok.
region
Tradícia pestovania vínnej révy má korene z čias Rimanov , kolonizácie nemeckým obyvateľstvom v 16.-17. stor. , obdobím združstevňovania v povojnovom období ale aj vývojom po roku 1989.Základom vhodných podmienok pre pestovanie hrozna a výrobu vína sú nielen priaznivé klimatické podmienky na úpätí Malých Karpát, ale najmä pracovitosť a stáročiami nadobudnutý fortieľ pestovateľov viniča – Grinavanov.

 

Dnes, keď Grinava tvorí súčasť Pezinka, vinohradnícka výroba postupne redukuje svoje plochy a pomaly ustupuje rozvíjajúcej sa bytovej výstavbe. Stále tu však nájdeme veľa zapálených ľudí, ktorí i napriek neľahkým podmienkam pokračujú v tradíciách svojich otcov a dedov. Vo svojich pivniciach ponúkajú lahodné vína s jedinečnou chuťou, charakteristickou pre Malokarpatskú vinohradnícku oblasť.